Kontakt

Biuro rachunkowe – usługi księgowe

QBilans sp. z o.o.
ul. Dębowa 7
32-070 Czernichów

tel: +48 12 42 22 052
kom: +48 695 05 35 06
e-mail: biuro@qbilans.pl

Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia pod numerem KRS 0000304041, a jej kapitał zakładowy wynosi 50 000 zł.
NIP: 6762371206, REGON: 120657603
Zgodnie z art. 76h ustawy o rachunkowości biuro posiada polisę od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Posiadamy licencje Ministra Finansów nr 21400/2008 i 49353/2011